Zkušenosti s čínskou medicínou » PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
ATEROSKLERÓZA

Výzva lékařů

Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., vědecký sekretář České společnosti pro aterosklerózu

Ještě před pár lety jsme se mohli chlubit skokovým prodloužením délky života, který neměl ve světě obdoby. V roce 2002 se u nás lidé dožili průměrně o čtyři roky déle než před dvanácti lety. Významně poklesla úmrtnost na nemoci oběhové soustavy, na srdeční infarkt dokonce zemřelo v České republice o 30 % méně lidí. Poměrně brzy jsme se mohli přiblížit průměrné úrovni vyspělých zemí Evropské unie.

Bohužel, tento pozitivní vývoj se zastavil a dnes jsme opět svědky negativních tendencí, které se mohou mimo jiné negativně podepsat na výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Stagnuje pokles hladiny cholesterolu, zcela se zastavil pozitivní vývoj úmrtnosti na cévní onemocnění mozku, stoupající tendenci má výskyt hypertenze. Přestože situace v České republice je lepší než v jiných zemích střední a východní Evropy, k průměru Evropské unie se přibližujeme velmi pomalu. Úmrtnost na nemoci oběhové soustavy je oproti EU u mužů i u žen téměř dvojnásobná.

V posledních letech navíc narůstají fenomenální problémy obezity a diabetu, označované za epidemii 21. století. Patříme k nejobéznějším národům v Evropě a průměrný index tělesné hmotnosti BMI se od roku 1997 stále zvyšuje. Podle odborných studií stoupl u cca 2500 sledovaných mužů v období 1985-2000 index BMI z 27,0 na 28,1 a výskyt diabetu se v letech 1997 až 2000 téměř zdvojnásobil z 8,4 na 16,6 % (dnes je v ČR kolem 750 tisíc diabetiků). Prevalence diabetu u žen se zvýšila za toto období ze 7,7 na 12,5 %. U žen pak BMI klesal z počáteční hodnoty 27,3, avšak nakonec se k této hodnotě opět vrátil. Podle projektu "Sledování rizikových faktorů onemocnění srdce", který navazoval na celoevropský projekt Monica, stouplo u sledovaných mužů v období 1997-2000 procento obézních z 24,9 na 29,6, u žen pak toto procento vzrostlo z 25,2 na 28,2.

Je nejvyšší čas upozornit na odklon od pozitivního trendu 90. let a nastartovat opět cestu ke zlepšení životního stylu jako prevenci nemocí oběhové soustavy. Podporujeme proto všechny aktivity a změny vedoucí k omezení rizikových faktorů, v souladu s doporučením WHO. Ta vidí velký potenciál v oblasti prevence, která spočívá zejména ve změně životních návyků. Radí změnit jídelníček, přestat kouřit, snížit hladinu stresu (dostatečnou relaxací) a pravidelně cvičit (alespoň 20 minut denně).

Ve výživě by se měla více konzumovat zelenina a ovoce (nejméně 5 porcí denně) a ostatní zdroje vlákniny (luštěniny, celozrnné výrobky). Nutné je snížit spotřebu cukru, sladkostí, bílého pečiva a uzenin. Důležitá je kontrola množství a typu tuků: snižování spotřeby tuků živočišných ve prospěch tuků a olejů rostlinných (ty mají tvořit 2/3 spotřeby tuků), zejména těch s obsahem polynenasycených mastných kyselin. Tučné maso, plnotučné mléko a mléčné výrobky musí být nahrazeny libovým masem (ryby, drůbež), méně tučným mlékem a nízkotučnými mléčnými výrobky. Ze stravy by měly být vyloučeny vnitřnosti a značně omezena by měla být konzumace tučných tavených sýrů, másla a šlehačky. Lidé se zvýšenou hladinou cholesterolu, kterých je u nás více než polovina, by měli dodržovat zásady nízkocholesterolové diety a zcela se orientovat na rostlinné tuky.

Apelujeme tímto na veřejnost odbornou i laickou, na odborné společnosti, nadace a odpovědné státní instituce, aby nepolevovaly a i nadále napomáhaly svou činností podpořit změnu životního stylu. Víme, že správnou životosprávou a pravidelnou kontrolou hmotnosti, krevního tlaku a hladiny tuků a cukru v krvi lze srdečním nemocem účinně předcházet nebo je léčit. Společným cílem nás všech je zdravý a kvalitní život jedince a celé společnosti bez nemocí srdce, diabetu a obezity.

OBEZITA, DIABETES  A OSTEOPORÓZA


MUDr. Jitka Hlavňovská - OSTEOPORÓZA


Následující desetiletí vyhlásila Světová zdravotnická organizace “dekádou kostí a kloubů”. Reaguje tak na trvalý vzestup onemocnění pohybového systému, který se stává zdravotním, sociálním a zejména ekonomickým problémem. Např. v České republice je odhadovaný počet pacientů s osteoporózou cca 750 000 (tj. 7-8% všeho obyvatelstva) a tvrdí se, že pokud by všichni tito pacienti byli řádně léčení, spotřebovala by péče na ně veškeré prostředky, které stát do zdravotnictví ročně vkládá.


Téměř denně a v zimní sezóně i několikrát denně se ve své praxi ambulantního rehabilitačního lékaře setkávám s frakturami, které vznikly:
a) v terénu osteoporózy, nejčastěji po pádu, někdy zcela nenápadném
b) patologickými zlomeninami, jejichž vznik nevyprovokovalo žádné zevní násilí
Vzhledem k článkům, které byly v tomto časopise osteoporóze věnovány, bych ráda připomněla jen rizikové faktory a komplikace osteoporózy, a nutnost prevence.
Definice osteoporózy dle SZO: progredující systémové onemocnění skeletu, charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkáně a v důsledku toho zvýšenou náchylností kostí ke zlomeninám.

Jaké jsou hlavní rizikové faktory vzniku osteoporózy?


1) pacientem neovlivnitelné: pohlaví (větší výskyt u žen), genetické vlivy (jsou rodiny, kde je výskyt častější), vlivy rasové - bílá rasa, vlivy geografické a klimatické.
2) Pacientem ovlivnitelné: zdravý způsob života, tělesný pohyb, strava bohatá na kalcium (maximum kostní hmoty je vytvořeno do 25 let věku, nejdůležitější je tedy období dětství a dospívání). Neodpustím si poznámku - jaký bude asi výskyt osteoporózy u současné mladé populace s jejím vztahem k pravidelnému pohybu, častému odmítání mléčných výrobků (někdy bohužel vlivem rodičů-vegetariánů či veganů - s tvrzením “zvířata také mléko nepijí!”), anorektických dívek, (tj. často drastické zcela nevhodné diety, hubnutí s následnými poruchami menstruačního cyklu v důsledku nedostatečné produkce ženských pohlavních hormonů, pro jejichž tvorbu chybí stavební látky - tuky), kouřením, popíjením alkoholu? Těžko přesvědčíme teenagera, aby kolu vyměnil za mléko, bylo by dobré ale připomenout si negativní vliv fosfátů obsažených v kolových nápojích na absorpci vápníku z potravy a jeho zvýšené vylučování - ztráty ledvinami.

Jaké jsou komplikace osteoporózy?


Jak jsem již výše zmínila, celkem běžně se v ordinaci setkávám se zlomeninami, které vznikly v terénu osteoporózy. Udává se, že celoživotní riziko osteoporotické zlomeniny je u žen větší než riziko karcinomu prsu a vaječníků, u mužů větší než riziko nádorů prostaty (jedná se o nejčastější nádorová onemocnění). Nejčastější lokalizací zlomeniny jsou přitom: krček stehenní kosti, předloktí - v oblasti zápěstí a páteřní obratle - zejména dolní hrudní a bederní. Počet zlomenin stehenní kosti hrozivě narůstá (v r. 1973 - 4 462, v r. 1996 již 17 226!), přitom asi jen 1/3 nemocných se relativně dobře zhojí, zbývající jsou odkázáni na kompenzační pomůcky (berle, vozíky), pomoc okolí, případně zůstávají imobilní, upoutaní na lůžko, v nejhorším případě umírají na komplikace. Asi polovina pacientů po této zlomenině zůstává odkázána na ústavní péči.
Dle zásad medicíny založené na důkazech se dnes ukazuje jako skutečně účinná léčba kombinací vápníku a vitaminu D (snižuje riziko zlomenin krčku stehenní kosti a dalších zlomenin téměř o 30%).
Všechna práva vyhrazena. Copyright © Patrik Soviš www.cinskelecitelstvi.cz

Čínská císařská a tibetská medicína, co nato doktoři?

Čínská císařská a tibetská medicína přírodních produktů

 

Jedním z největších výdobytků dnešního člověka je jeho relativní svoboda. Tím myslím, že svobodně volí svého partnera, své povolání, životní místo, náboženství atd. Otevřený svět nás ve všech oblastech ovlivňuje. Vyspělé země s tisíciletou historií, dříve uzavřené, se také světu otevírají a obohacují ho svojí fi lozofií, vynálezy a zkušenostmi.

MUDr-Bartos.jpg

 

 

MUDr. Jiří Bartoš, Bílovec

Tisíciletími procházel duchovní vývoj, se kterým souvisí i pohled člověka na sebe sama a na své zdraví

a nemoc. Jedním ze zásadních principů východní medicíny je prevence onemocnění. Léčí se již ve

stádiích, kdy není postižení tělesných orgánů nevratné. Od tohoto pohledu se odvíjí četná doporučení týkající se péče o tělo i ducha. Nic, co ovlivňuje život a zdraví člověka, není opomíjeno.

 

Proč jsou lidé i přes dodržování výše

uvedených doporučení nemocní?

Lidé jí zdravě, pijí dostatečně a pravidelně vičí a přesto je stíhají různé obtíže a někdy jsou i vážně nemocní. Příčin může být samozřejmě více, ale zde je třeba se zaměřit na duševní stránku. Významnou roli zde hraje pohled na sebe sama, vztahy s partnerem a v rodině a okolí, postavení

a situace v práci, dlouhodobé stresy, vědomé i potlačované atd.

Ano, trochu dlouhý úvod k prezentaci Tiens, ale nutný k tomu, abychom si uvědomili, že žádný lék či doplněk stravy Vás neučiní ani zdravým ani šťastným pokud neprojdete „očistnou kúrou“ civilizací znečištěného ducha i těla.

 

Jsou preparáty Tiens opravdu tak kvalitní

jak prezentovali v předchozích vydáních

časopisu B.O.D.Y. specialisté?

Ano. Tiens je jedna z mnoha fi rem, která vyrábí aktivní doplňky stravy. Její přednostíje znalost originálních čínských receptur a technologií, což je ohodnoceno certifi káty a licencemi. Podstatný je však efekt v prevenci či léčbě. Samozřejmě, že hodnocení efektu jednotlivých doplňků je

rozdílné. Vliv Kordycepsu při nástupu onemocnění je daleko lépe hodnotitelný než úprava nedostatku zinku, vápníku nebo úplnost očisty organismu.

 

Doplňky stravy jsou často doporučovány

v různých kombinacích, jak je

to u Tiens?

Systém prevence a léčby s použitím BADů (biologicky aktivní doplňky) Tiens je velmi precizně vypracován. Vychází z obtíží člověka či nemocného a podle místních obtíží či změny celkového stavu

je zahájena kůra očistná, doplňující nebo regenerační. Pro jednotlivá onemocnění nebo obtíže jsou stanovena schémata jednotlivých doplňků s dávkováním a doporučenými časy užívání. Daná

schémata se dají upravovat. Často je nutné upravit pitný režim s doporučením vhodné fyzické zátěže.

 

Je konec léta, blíží se podzim a s ním

každoroční obtíže s dýchacími cestami.

Nabízíte řešení?

Koncem léta bych měl být při síle. Měl jsem dovolenou, na které jsem si odpočinul, byl jsem na čerstvém vzduchu a sluníčku, nabral jsem energii, měl jsem dostatek tekutin a pestrou stravu a doma je

pohoda. Uběhnou dva měsíce. Jsem pořád v práci, nevím kam dříve skočit, ven by psa nevyhnal, už týden prší, ani nevím, kde jsem se nachladil, kde je to Slunce, nesportoval jsem ani nepamatuji. Začínají mně bolest záda. Kde se vytratil životní optimismus a kde se vzalo to nachlazení? Asi

něco nedělám dobře? Nějak jsem vyčerpal energii, asi tím, že jsem jen bral, ohrozil jsem svou imunitu a výsledek se dostavil. K doporučením jako jsou dostatek spánku, otužování, pohyb a umění relaxovat a strava odpovídající danému ročnímu období, můžeme přidat biologicky aktivní doplňky stravy, které podpoří imunitu a pomohou nám překlenout kritické období. V loňském říjnovém čísle časopisu B.O.D.Y. informuje veřejnost zkušený terapeut Tiens pan Petr Kovařík o třech základních

doplňcích vhodných pro posílení imunity v podzimních měsících.

Cordyceps, biologický zinek a biologický vápník doplněný o zelený antilipidový čaj.

Není cílem článku rozepisovat se o četných

účincích jednotlivých doplňků, podstatný je velmi dobrý efekt v prevenci i léčbě katarů horních i dolních cest dýchacích. Harmonizující a antibakteriální efekt Kordycepsu Tiens je excelentní a potvrzený terapeuty i klienty.

 

Je možné, aby doplňky stravy nevyřešily

problém či nemoc?

Doplněk stravy není lékem ve smyslu vezmu si analgetikum a přestanou bolesti, vezmu si penicilin zbavím se angíny do týdne. Doplňky stravy tělo harmonizují, čistí, dávají do těla to, co mu chybí ve

stravě, nebo o co přišel při těžší nemoci. V prevenci je pak „selhání“ dáno spoléháním se na pohodlné užívání zázračného léku, který mi musí pomoci. Sám se musím rozhodnout, že chci něco změnit a že

mne ta změna bude i něco stát. Delší dobu trvalo, než jsme se odklonili od linie zdraví a taky nějakou dobu bude trvat, než se k ní opět vrátíme.

 

 

 

MUDr-Janda.jpg

 

MUDr. Petr Janda, Olomouc

 

Jak na aterosklerosu

a co

s cholesterolem?

Je známo, že cholesterol je pro nás velmi potřebný. Dostává se do organismu a je transponován třemi druhy sloučenin: jsou to jednak triglyceridy, jednak lipoproteiny o nízké hustotě (tzv. špatný

cholesterol) a lipoproteidy o vysoké hustotě (tzv. dobrý cholesterol). Nižší lipidy přenášejí cholesterol do cév, tj. vytvářejí v nich aterosklerotické pláty. Vyšší lipidy transportují cholesterol do jater na stavební materiál a do žlučových kyselin. Víme, že nižší lipidy bychom měli snižovat a vyšší zase zvyšovat. Měli bychom tedy normalizovat vzájemný poměr nižších a vyšších lipidů. Po je první příčina rozvoje aterosklerosy. Druhou příčinou jsou volné radikály (nedostatečně okysličené ionty), které se

v našem organismu neustále vytvářejí. Kolují v krvi a představují pro organismus nebezpečí ve větším množství. Volný radikál je unášen proudem krve, „vytrhuje“ z buněčných membrán molekuly a poškozuje tak naše buňky. Za mnohé problémy v našem organismu jsou odpovědné právě

volné radikály. Platí na ně ale antioxidanty, které se vyskytují v rostlinné stravě. Podle Čerezovy teorie je aterosklerosa jedním z faktorů vyvolávajících rakovinu, tzn. že nemocný s vyšším cholesterolem má

trojnásobně vyšší pravděpodobnost, že se u něj objeví rakovina. Proto prevencí aterosklerosy

provádíme i prevenci rakoviny.

Prvním preparátem bude čaj na snížení lipidů – Antilipidový čaj.

Tento je vlastně statin, normalizuje hladinu lipidů a je báječným hepatoprotektivem, tedy obnovuje jaterní buňky. Antilipidový čaj normalizuje tvorbu prostaglandinů, následně dochází k normalizaci tlaku krevního. Rovněž je účinným antioxidantem. Tento čaj by nemocní s aterosklerosou měli užívat trvale. Sáček čaje zavařte v litru vody, léčebná kúra má trvat čtyřicet dnů, potom mžete pít čaj obden, tedy třikrát týdně.

Dalším preparátem, který byste měli užívat, je Dvojitá celuloza.

Tento přípravek odvádí z těla přeměněné žlučové kyseliny. Následně dochází ke zvýšené tvorbě lipoproteidů o vysoké hustotě. Rovněž upravuje bifi do- a laktobakterie a hladinu estrogenů. Třetím preparátem je Cholikan. Ten stimuluje tvorbu lipoproteidů o vysoké hustotě a je vynikajícím antioxidantem. Měl by se

užívat po jedné tabletě dvakrát denně před jídlem, obzvláště po infarktu nebo mozkové

příhodě. Čtvrtým preparátem je Chitosan, vyznačující se schopností rozpouštět aterosklerotické

pláty. Je to vědecky dokázaný fakt. Užíváme ho po jedné tobolce třikrát denně před jídlem.

Všechny tyto preparáty mají močopudný účinek, proto jsou vhodné u ascitu a srdeční nedostatečnosti.

Tyto preparáty užíváme po kúrách, ale ne všechny najednou. Nejprve budeme užívat Antilipidový čaj a Dvojitou celulozu. Pokud je nutné normalizovat i hladinu cholesterolu přidáme i Cholikan. V další etapě se užívá Chitosan, k němu můžeme přidat Biokalcium a Biozinek. Celkově ale musíme

říci, že léčebná kůra je velmi individuální. Objasňuji vám jen, jaký tyto preparáty mají účinek, ale vy sami se musíte rozhodnout co užívat napřed a co potom. Jedná se o biologicky aktivní doplňky stravy, takže si nemůžete poškodit organismus. Ovšem pro optimalizaci léčebné kúry je vhodné

poradit se s lékařem fytodietologem.

 

 

 

 

MUDr-Hrdlicka.jpg

 

MUDr. Zdeněk Hrdlička, Bílovec, Opava

 

Firma jednak čerpá z receptur starých i více než 2000 let a zároveň poznatky takto získané ověřuje

ve špičkových, nejmodernějších laboratořích. Vlastní mezinárodní certifi kát kvality ISO 9000-9002, je členem United States FDA, je držitelem 14 zlatých medailí Světové zdravotnické organizace. Toto jsou faktory, které jednoznačně potvrzují jejich kvalitu. A jejich účinky mám odzkoušené na jiných pacientech.

 

Jakými produkty tedy fi rma disponuje

a které byste doporučil?

Díky patentované biotechnologii mají produkty Tiens výbornou vstřebatelnost, koncentrace vitamínů, stopových prvků a účinných látek jsou v optimálních poměrech. Vyjímečné postavení má Cordyceps.

Lék se širokým spektrem účinků. Posiluje imunitní systém a zároveň potlačuje projevy autoimunitních onemocnění jako je např. revmatismus, má hepatoprotektivní vliv /ochrana jaterní tkáně/, působí bakteriostaticky na staphylokokové, streptokokové, pneumokokové infekce, je tedy vhodný na chronické i akutní infekty dýchacích cest. Obsahuje cytostatikum /protirakovinotvornou látku/ Cordycepin, který je vhodný zvláště u adenokarcinomů /plíce, prostata/, ale i jiných zhoubných novotvarů. Zmírňuje ežádoucí účinky radio a chemoterapie. Produktů je celá řada, bohužel k jejich presentaci zde není prostor. Vědci a lékaři z Tiens vytvořili programy biokorekce, ve kterých na základě mnohaletých zkušeností sestavili optimální kombinace léčiv, které spolu s klasickou medicínou podstatně

zlepšují kvalitu života nemocných a předcházejí chorobám. Přeji mnoho zdraví. Všechna práva vyhrazena. Copyright © Patrik Soviš www.cinskelecitelstvi.cz


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

img imgLucieK img07.01.2019 11:11
imgQSevbrBX imgNpjc6rCN img15.03.2017 11:59
img img imgimgRe: QSevbrBX imgohiidurhonof img17.10.2018 10:34
img img imgimgRe: QSevbrBX imgikeqoafuaqi img17.10.2018 10:28
img img imgimgRe: QSevbrBX imgesutfazcoma img17.10.2018 10:11
img img imgimgRe: QSevbrBX imgasvupqii img17.10.2018 10:08
img img imgimgRe: QSevbrBX imgupesakte img17.10.2018 09:43
img img imgimgRe: QSevbrBX imgupasugusb img17.10.2018 09:41
img img imgimgRe: QSevbrBX imgobutefsisi img17.10.2018 05:59
img img imgimgRe: QSevbrBX imgecpulaworani img17.10.2018 05:53
img img imgimgRe: QSevbrBX imgedozgiseqae img17.10.2018 05:27
img img imgimgRe: QSevbrBX imgirixekwreq img17.10.2018 05:18
img img imgimgRe: QSevbrBX imgejelola img17.10.2018 05:07
img img imgimgRe: QSevbrBX imgufoayas img17.10.2018 05:05
img img imgimgRe: QSevbrBX imgiwgowiza img17.10.2018 04:51
img img imgimgRe: QSevbrBX imgeyinoludofuj img17.10.2018 04:39
img img imgimgRe: QSevbrBX imgieqacutolosi img17.10.2018 04:29
img img imgimgRe: QSevbrBX imgeceditix img17.10.2018 04:17
img img imgimgRe: QSevbrBX imgilezokmi img17.10.2018 04:13
img img imgimgRe: QSevbrBX imgumedariveo img17.10.2018 04:05
img img imgimgRe: QSevbrBX imgAnthonyBenna img15.11.2017 08:44
img img imgimgRe: QSevbrBX imgAnthonyBenna img13.11.2017 22:35
img img imgimgRe: QSevbrBX imgAnthonyClums img20.07.2017 00:10
img img imgimgRe: QSevbrBX imgAnthonyClums img18.07.2017 11:09
img img imgimgRe: QSevbrBX imgAaronIdeah img01.05.2017 23:53
imgZlatý stafylokok imgKvěta img03.05.2009 20:10
img img imgimgRe: Zlaty stafylokok imgasjizhna4dt img15.07.2016 00:50
img img imgimgRe: Zlaty stafylokok imgasjizuownut img22.04.2016 10:07
img img imgimgRe: Zlaty stafylokok imgejexageyar img06.12.2015 16:59
img img imgimgRe: Zlaty stafylokok imgubasexinovino img06.12.2015 16:44
img img imgimgRe: Zlatý stafylokok imgcarpinteyrotxi img10.09.2014 18:38
img img imgimgRe: Zlatý stafylokok imghenrydkx img28.08.2014 12:09
Zkušenosti ze života lidí

PŘÍBĚHY ÚČASTNÍKŮ ŠKOLENÍ JESSICI LIM DUBEN 2010

VAŠE ZKUŠENOSTI ZE ŽIVOTA

Zde můžete napsat osobní zkušenost s konkrétními výrobky TIENS - TIANSHI, případně napsat svou zkušenost s čínskou medicínou obecně apod.

 

Zkušenosti s Tiens produkty - diabetes,paradentóza

Před 4 měsíci jsem se poprvé setkala s produkty společnosti Tiens. Jsem diabetik I. typu, tzn. člověk doživotně odsouzený k užívání inzulínu, jelikož mi už nikdy nebude fungovat slinivka. Proto se snažím, aby mé ostatní orgány v těle pracovaly co nejlépe. Začala jsem nejdříve důkladnou očistou trávicího traktu pomocí Antilipidového čaje, Dvojité celulózy a Chitosanu. Dále jsem doplnila živiny Vápníkem pro snižování hladiny cukru v krvi a Biologickým zinkem a imunitu posílila Vejkanem a Kordycepsem a překvapení bylo na světě. Jednak jsem snížila dávky inzulínu, ale úplně mi vyrazilo dech, když mi moje zubní lékařka oznámila, že moje dásně, které byly ještě před 6 měsíci napadené paradentósou jsou v naprostém pořádku, čili na plánovaný operační zákrok nemusím. Byly jsme překvapené obě, já i paní doktorka, která hned chtěla vědět, co jsem dělala, že mám takové výsledky. Ráda jsem ji svěřila sladké tajemství našich produktů...

15.2.2010 - Komentářů:0 - přečteno:2294x

 

DOTAZY V E-MAILU:

Dotazů je opravdu hodně, několik jich uvádíme. V rámci možností se snažíme odpovídat obratem, někdy to trvá déle. Hodně informací je i v odkazu Léčba nemocí. Děkujeme za důvěru, vážíme si toho. P.S.

22.4.2010

Předmět ........... zlomenina
Text ........... Dobrý den. Potřeboval bych nějaký doplněk stravy.

Potřebuji, aby mi dobře strostla kost po zlomenině.

Děkuji za odpoveď

Odpověď:

Dobrý den,
všeobecně lze doporučit Biologický vápník, Biologický zinek a případně
Cordyceps.
Každý přípravek má své opodstatnění.
Vápník s vysokou vstřebatelností pomůže k vytvoření a doplnění kostní
tkáně a vyživení potřebnými látkami, zinek má vliv na regeneraci, podporu
dělení buněk, hojení ran. Cordyceps má vliv celkově na harmonizaci těla,
vč. regulace rovnováhy kalcia a fosforu v krvi, na imunitní systém -
používají jej i sportovci, aktivně odstraňuje toxické látky z těla ven.
P.S.16.4.2010

Předmět ........... noha

Text......... Dobrý den,při stěhování před 4 týdny a nadzvedávání mrazáku manželovi tzv. ruplo v zádech a udělalo se mu špatně.

Záda ho potom nebolela,ale pravá noha ano.Začal na ni napadat a občas se mu
podlomila.Dělali mu CT páteře,tam prý vše OK.Byl u maséra a ten
zjistil,že měl tzv. vyhozenou nohu.Dal ji zpět a manželovi se ulevilo o 50%.Pořád ho
bolí steno a když na něho mákne, jako kdyby ho neměl vůbec
osvalené (je jako blato) ,ikdyž od mládí sportuje.Od kolena dolů si připadá, jako
kdyby měl nohu něčím staženou nebo mrtvou a občas mu v ní
mravenčí.Můžete prosím pozadit.Předem děkujiza odpověď. S pozdravem Irena
Odpoveď:

Dobrý den,
tuto věc jsem konzultoval s MUDr. Kopeckým, který se také věnuje čínské medicíně.
Je těžké se vyjadřovat k onemocnění, které jsem sám neviděl a nevyšetřil.
Podle tohoto stručného popisu bych stejně soudil na neurologické postižení
-tj znovu bych se obrátil na jiného neurologa a patrně by bylo vhodné
provedení EMG /elektromyografie/. Z Tiens alespoň Vejkan 1x denně 1 tob a
Vápník na nervy 4 denně (1-1-1-1). MUDr. Kopecký

13.4.2010

Předmět ........... Rada při výběru produktů.

Text ........... Prosím o radu jaké produkty zkombinovat při

zvýšeném cholesterolu,osteoartroze a pískání v uších.

           Děkuji. Pani Zdena

Odpověď:
Dobrý den,
pískání v uších je způsobeno zúžením mozkových cév.
Příklad: když je řeka široká, teče pomalu, když je úzká, tak hučí.
Když se cévy zúží, čačínáte slyšet, jak teče vaše krev.
Někdo to snáší s klidem, někdo ne. Všichni chtějí vědět, co pocítí potom,
když vypijí Antilipidový čaj?
Hučení v uších zmizí. Úspěšnost je 100% - obtěžující hučení zmizí u všech
pacientů!

Cholesterol se dostává do organismu a je transportován třemi druhy sloučenin:
Triglyceridy, lipoproteiny o nízké hustotě – tzv. špatný cholesterol a
lipoproteiny
o vysokéhustotě – tzv. dobrý cholesterol.
Nižší lipidy přinášejí cholesterol do cév, tj. vytvářejí v nich
aterosklerotické pláty. Vyšší lipidy transportují cholesterol do jater,
tj. na stavební materiál a do žlučových kyselin.
Počet nižších lipidů bychom tedy měli snižovat, počet vyšších zase zvyšovat.
Tomu pomáhá náš Antilipidový čaj – normalizuje vzájemný poměr nižších a
vyšších lipidů.

Biologický vápník je druhým preparátem, který potřebujeme k ,,opravě“ našeho
organismu. Psát o vápníku je na dlouho, ale hlavní roli lze
charakterizovat takto:
když vstupuje do svalové buňky, dochází k jejímu smrštění, když buňku
opouští, dochází k uvolnění. Tohoto děje se účastní 1% kalcia
nacházejícího se v krvi. To znamená, že my všichni existujeme díky
vápníku. Pokud je kalcia málo, organismus si odebírá z kostí. Pocítíme to
bolestí v zádech, kloubech a jinde. V roce 1985 Světová zdravotnická
organizace
WHO vyhlásila soutěž o nejlepší preparát kalcia. Této soutěže se
zúčastnilo hodně států.
Akademie věd v Číně během 6 let vytvořila preparát, za který korporace
získala zlatou medaili. K dnešnímu dni obdržela BAD korporace Tianshi z 16
preparátů vápníku 13 cen Světové zdravotnické organizace, přičemž 8 z nich
dokonce získalo zlatou medaili.
Kalcium je v preparátech Tianshi obsaženo ve stabilizované iontové formě.
Když se dostane do střeva, nepřeměńuje se v molekuly, ale bez problémů
cirkuluje ve všech buňkách. To je obrovský průlom.

Když to shrnu, tak bych doporučil základní jednoduché řešení Vašeho zdraví
a v případě, že budete se mnou spokojeni, se můžeme domluvit i na dalším
upevnění Vašeho zdraví.

Základní postup při jmenovaných obtížích:
1. užívat Dvojitou celulozu, nebo Chitosan – na detoxikaci organismu,
lépe pak učinkují preparáty
2. pít Antilipidový čaj
3. užívat Biologický vápník, případně jiný druh vápníku
Vše je v nabídce na naších webových stránkách čínské léčitelství.cz.
V případě, že se rozhodnete pro postup léčby touto cestou, bych
připravil přibližné dávkování pro danou situaci - přesný postup jak užívat
nejefektivněji tyto preparáty. V čínské medicíně má vše daný postup, kdy
je zjištěno, v kterou dobu nejlépe učinkuje daný preparát.

Věřím, že jsem Vám stručně a pochopytelně vysvětlil i něco, co možná čtete
poprvé a pomůže Vám tuto informaci použít třeba u někoho i jinde.

P.S.
www.cinskelecitelstvi.cz

24.2.2010
Předmět ........... potence

Text ........... Mám problémy s erekcí, můžete mi nějak pomoci, předem moc děkuji.

s pozdravem Milan 

Odpověď:
Dobrý den pane Milane,
píši variantu, která by Vám mohla
pomoci. Musíme brát v úvahu, že nevíme zda se nejedná o psychickou
poruchu, věk apod.
Pokud toto pomineme, pak doporučujeme projít jednotlivými etapami:
1. etapu - očistu organismu, zbavení se toxinů apod.
2. etapu - výživa buněk
3. etapu - harmonizace celého těla, obnova endokryvních funkcí

STRUČNĚ ŘEČENO:
jeden z čajů (antilipidový detoxikační čaj, čaj na redukci hmotnosti +
dvojitá celuloza + Ikan, Biologický zinek a Lang-yan (tablety krásy - na
prokrvení)). Veškeré informace k daným produktů jsou u příslušných
produktů na www.cinskelecitelstvi.cz. Celé kompletní dávkování bych v
případě zájmu připravil. Musíte chápat, že v čínské medicíně to je o léčbě
a prevenci celého těla, někdy nestačí vzít jeden produkt, který vyřeší
vše. Někdy jeden zdravotní problém vyvolává jiný a příčina zdánlivě
nesouvisí se skutečností. Každý z těchto produktů má své opodstatnění.

Dále výborný a všeobecně doporučovaný výrobek je Cordyceps, který užíval sám čínský císař
právě z těchto důvodů. Odkaz:
http://www.cinskelecitelstvi.cz/cinskelecitelstvi/eshop/26-1-LECBA-NEMOCI/26-2-PLICE/5/12-Cordyceps

Další zajímavý článek a zmínka o potenci - Za himalájskou viagrou:
Http://www.cinskelecitelstvi.cz/cinskelecitelstvi/0/0/2/46NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

imgSnížený cholesterol imgKvěta img03.05.2009 20:01
Zkušenosti s čínskou medicínou Tiens

ZKUŠENOSTI ZE ŽIVOTA LÉKAŘŮ:

AKTUÁLNĚ 24. 3. 2009:

O své zkušenosti s produkty Tiens se s námi podělí MUDr. Pavlína Zaoralová a PharmDr. Jana Doležalová.

Čínská císařská a tibetská medicína přírodních produktů čerpá z receptur starých i více než 2000 let. Poznatky takto získané ověřuje ve špičkových nejmodernějších laboratořích. Získala mezinárodní certifikát kvality ISO 9000-9002. Je členem United States FDA a držitelem 14 zlatých medailí světovézdravotnické organizace. Toto jsou faktory, které jednoznačně potvrzují jejich kvalitu. Účinky produktů Tiens jsou úspěšně odzkoušeny na malých i velkých pacientech.

MUDr-pavlina-zaoralova.jpgMUDr. Pavlína Zaoralová

Jak jsem se dostala k léčbě pomocí čínské medicíny a preparáty Tiens?

Pracuji l7 let jako praktická dětská lékařka. Nejprvejsem pracovala v nemocnici, posledních pár letpracuji soukromně. Po dobu své praxejsem stále častěji zjištovala, že tzv.klasická neboli západní medicínav mnoha případech prostě nefunguje. Toto mě dovedlo k hledání jiných tzv.alternativních způsobů léčby, a tak jsemse postupně setkávala s alternativní medicínou,kterou poslední dobou studuji stálevíce. Ze své bohaté praxe vím, jak dobřev jistých případech funguje. Díky ní mohupomoci dětem, které tak často a tak zbytečněstonají. Studium čínské medicíny mědovedlo k preparátům korporace Tiens jejich funkčnost jsem si v praxi ověřila jižna spoustě případů.

Co je nejčastějším problémem v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost?

Jedním z nejčastějších problémů u dětí,které navštěvují praktického lékaře, jsou opakované infekce horních a dolních cest dýchacích, a to u dětí, kteří navštěvují zejména mateřské školky. Mnohým čtenářům se zcela jistě vybaví dítě navštěvující mateřskou školu, které neustále kašle,má rýmu, teplotu a záněty středního ucha. Tyto infekce se opakují ve frekvenci i každých l4 dní a rodiče i děti jsou neštastní. Je to způsobeno nezdravým životním způsobem, životním prostředím, nedostatečnou výživou, špatnou životosprávou. S takovýmiděti, které trpí tzv. „školkitidou“si klasická medicína moc neporadí, nabízí antibiotika, kapky do všech tělesných otvorů, léky na kašel, ale jde o začarovanýkruh. V této situaci používám velice úspěšně preparát Cordyceps, který funguje jakopřírodní antibiotikum, má velmi výrazné protizánětlivé účinky. Je to preparát z cizopasné houby, jejíž účinky jsou výrazné zejména na podporu imunity, má výrazné antioxidační a regenareční působení. Fungujejako regulátor toku energií v lidském těle. Úvodní kůra by měla trvat nejménějeden měsíc. Dávkování je individuální dle váhy a věku dítěte. Současně s tímto preparátem se doplňuje dětem preparát s Biologickým vápníkem pro děti a Biologický zinek. Je nutné také upozornit na důležitost změny a úpravy mnohdy nesprávné životosprávy. Účinky jsou mimořádně dobré, protože děti mají velmi citlivý a reaktivní organismus.Pokud dochází ke zlepšení, je nutno po 4-6týdnech dávkování snížit a později léky vysadit. Nasazuje se dále cordyceps hned při prvních příznacích choroby a málokdyje již dále nutné použít antibiotika nebojiné prostředky tzv. klasické medicíny.

Jaká je v současnosti nejčastější problematika onemocnění zažívacího traktu?

V této době bych ráda zmínila problematiku infekční žloutenky typu A, která je v této lokalitě skutečně velmi aktuální. Samozřejmě, že lidé napadení tímto virem, jsou léčeni izolovaně na infekčním oddělení nemocnic klasickými léky. Následuje ale dlouhé období rekonvalescence, jaterní diety.Následuje období opakovaných nevolností, dyspepsií, únavy, přetrvává zvýšená hladina bilirubinu, zvýšená hladina jaterních testů. Jak těmto dětem a lidems těmito přetrvávjícími problémy trávicího charakteru pomoci? Společnost Tiens nabízí preparát Antilipidovýčaj, který obsahuje Gynostemu pětilistou s výraznými vlastnostmi adaptogenu, velmi dobře pročištuje a povzbuzuje činnost jater, detoxikuje organismus. Může se dávat i velmi malým dětem po lžičkácha účinky jsou překvapivé. Současně s tímto preparátem je dobré podávat také již výše zmíněný cordyceps, který výrazně příznivě působí na játra.Na tomto místě je dobré říci, že účinky těchto dvou základních léků dobře podpoří preparát Chitosan, který funguje jako „lapač“ čili absorbent všeho nekalého, co se v našem těle nachází. Tento lékmá rozpustnou a nerozpustnou složku. Ne-rozpustná složka působí, jako silný absorbent, podporuje trávicí procesy, eliminuje z těla škodlivé látky. Rozpustná složka pročištuje mezibuněčné prostory, zlepšuje mikrocirkulaci v tkáních, odstraňuje stažení cév, zlepšuje drenážní vlasnosti jater.Těmito funkcemi pomáhá pročistit a zregenerovat jaterní tkáň postiženou virem. Dávkování tohoto preparátu je omezeno věkem 12 let, při lékařském dohledu jemožno preparát použít i u mladších dětí, ale volba zde je individuální.

Jaká jiná jaterní onemocnění můžeme ještě takto příznivě ovlivnit u dětí.

U dětí, zejména pubertálního a adolescentního věku, je velmi častá infekční mononukleosa. Je to virové onemocnění, které se projevuje komlexněji, ale dominují zejména příznaky těžké angíny a zvětšených mízních uzlin, současně však virus napadá jaternítkáň a způsobuje infekční virovou hepatitidu, kterou je třeba při těžkém průběhu léčitv nemocnici. Léčba bývá symptomatická, bývá provázena dietou a podávání lékůna ochranu jater. Bohužel velmi často po tomto onemocnění přetrvávají zejména u dětí pubertálního věku symptomy dlouhodobé únavy, trávicí potíže a nejrůznější druhy dyspepsií. V těchto případech také používám s úspěchem výše tři jmenované preparáty, tedy antilipidní čaj, cordyceps a chitosan.

Máte nějaké doporučení na preventivní opatření pro zdravý vývoj dítěte

a jeho celkově vyšší odolnost a obranyschopnost?

Ano, rozhodně. I u zdravých a ne často nemocných dětí by se měla nejméně jedenkrát v roce použit očistná, revitalizující kůra, která nám podpoří zdravý růst, vývoj a celkové zdraví dítěte. Tuto kůru doporučuji na jaře, kdy jak dětský, tak dospělý organismus přímo volá po pročištění a doplnění živin v organismu.Taková to kůra by se měla provést vždyp řed velikonocemi v době trvání nejméně 4 týdnů u dětí, déle pak u dospělých. Jako hlavní preparáty k pročistění doporučuji Antilipidní čaj, u starších dětí pak Dvojitou celulózu. Jako regulátorenergií a posilující imunostimulační lékdoporučuji cordyceps, na doplnění živin pak především Biologický vápník, kterýv našich podmínkách chybí snad každému dítěti. Současně nabádám všechny rodiče ke správné výživě a životosprávě dětí, neboť toto je vždy velmi důležitou součástí péče o zdraví dětí.

 

PharmDr-jana-dolezalova.jpg

PharmDr. a Miss ČR 2004 Jana Doležalová

Proč podléhá tolik lidí v současné době virózám a nemocem z nachlazení?

Tato skutečnost souvisí s několika faktory, z nichž mohu jmenovat např. tyto: podzim je roční období, kdy se teplotypohybují okolo 10 °C, což je teplota, přikteré se neobyčejně daří virům. K onemocněnímpřispívají i neustálé přechodyz přetopených místností ven do zimya naopak. V současné době je v ovoci a zelenině méně vitaminů a stopových prvků než v historii, čili jejich doporučený denní příjem není pokrytý naší potravou. Žijeme v uspěchané době, kdy není dostatek prostoru pro odpočinek a regeneraci těla. Náš organizmus tak snadněji podléhá onemocněním. Další vlivy…

Jak předcházíte tzv. „nachlazení″ ?

Stejně jako mnoho z vás, také jsem mívala problémy s častými virozami. Vlivem pracovní vytíženosti, neustálého cestovánízměn podnebí, přítomnosti v klimatizovaných nebo naopak vytápěných místnostecha dopravních prostředcích jsem téměř neustále podléhala nemocem dýchacích cest. Tím se omezovala i má pracovní výkonnost. Dlouho jsem hledala vhodný prostředek pro podporu imunity a vyzkoušela mnoho přípravků. Nejlepší zkušenost mám s Biologickým zinkem společnosti Tiens. Je všeobecně známé, že Zinek velmi podporuje imunitu. Problémem ale je, že technologie zpracování zinku často omezuje vstřebatelnost tohoto stopového prvku do organizmu. Vstřebávání zinkuz potravin rostlinného původu zase komplikují kyseliny obsažené v této potravě. Společnost Tiens vyrábí zinek ve formě, která je velmi dobře biologicky dostupná pro organismus. Podporovat imunituje určitě namístě, protože jen tak se můžemena 100% věnovat jak práci, takve volném čase své rodině, přátelům i koníčkům.

Jaká je denní potřeba zinku?

Denní příjem by měl být 10-20mg, těhotné ženy potřebují denně přijmout až 30mg zinku. Zvýšenou denní potřebu mají takéděti ve stadiu vývoje a růstu. Denně potřebujípřijmout 10mg zinku a pro kojenceje nutný příjem 3,5mg.

Dávkování přípravku Biologický zinek:

Nevhodné pro děti do 3 let. Děti 3-10 let:2krat denně 1 tobolku. Dospělí a děti od 10 let: 2krat denně 2 tobolky. Užívat mezi jídly a zapít.

Má zinek ještě další žádoucí účinky?

Kromě již zmíněné podpory imunity např.tyto: zinek se účastní procesu tvorby enzymů a jejich funkce u dětí má vliv na tvorbu vazivové tkáně a kostry má vliv na funkci pohlavních orgánůa plodnost je důležitou látkou pro zachování a udržení zraku má vliv na rozeznávání chutí.

Rozhovor pro Tiens - březen 2009

Všechna práva vyhrazena. Copyright © Patrik Soviš www.cinskelecitelstvi.cz


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Podmínky ochrany osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

Opište text z obrázku: *
captcha Nový obrázek

Upozornění. Správce webu si vyhrazuje právo smazat vulgární nebo takové příspěvky, které by poškozovaly zájmy správce webu.

Veselá mysl je půl zdraví.

rozhovor_s_MUDr_Sulou.jpg

Rozhovor s MUDr. Jan Šulou: Zapomínáme na to, že veselá mysl je půl zdraví

28. 1. 2009. Promoval v roce 1985 v Praze na LF UK. Klinickou práci začíná v České Republice a následně studuje ve Švýcarsku, Itálii a Německu. Po atestaci z ortopedie v roce 1991 odchází do Kanady a pak do USA, kde se na Floridě věnuje studiu významu membránových receptorů při rozvoji autoimunitních onemocnění pod vedením Prof. Felixe Kaufmanna.

Po návratu do Evropy v roce 1993 nadále spolupracuje na vývoji přírodních preparátů pro léčbu kloubních onemocnění s pracovišti v Anglii a ve Švýcarsku. Za své práce je přijat v roce 1999 do Královské lékařské společnosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako první český lékař. Další rozvoj  biomodulačních léčiv spojuje s univerzitami ve Skotsku a v Oxfordu. Od roku 2007 je členem Italského řádu lékařů v Neapoli a vedoucím imunologem italské společnosti Ischia Salus. Mezinárodně působí jako konsultant ve 12 zemích a je členem Oxford Research Institute of Immunology a italské psychoneuroimunologické společnosti. Žije střídavě v Itálii a v Anglii.

Proč se chřipka objevuje zejména v říjnu a listopadu a pak v únoru a březnu?


Teorií vzniku chřipky právě v tomto období je mnoho, ale já osobně se přikláním k teorii snížení imunity vlivem poklesu slunečního světla, tedy oslabení osy hypotalamus hypofýza, která dává našim T-lymfocytům povel se buď vzchopit a bojovat, nebo to nechat být, protože to stejně nemá cenu a všichni onemocníme.
Dále je to změna stravy a určitá deprese z toho, že už je tady zase podzim. Na jaře je to pak vyčerpání a projev únavového syndromu, protože příroda nutí člověka odpočívat.
Já osobně ale mám za to, že pokud tedy člověk podlehne davovému šílenství, že už to mají všichni, tak já to asi dostanu také, potom se to skutečně stane. Při pečlivém studiu epidemiologických studií je skutečně tato morbidita vyvolána z velké části sdělovacími prostředky a médii, které jsou zase nástrojem výrobců vakcín a vitaminů, kdy je nutné zvýšit prodeje a vytvořit davovou psychózu, což se jim již několik desetiletí velmi dobře daří. Člověk, který zdravě žije a myslí, nikdy chřipkou neonemocnění. To je jednoznačný fakt, ale není zájem, aby lidi byli veselí a jedli pomeranče a jablka, ale je nutné je očkovat a vytvořit
dvakrát do roka nárůst prodeje vakcín a imunomodulátorů.


Jak je to s nemocností podle krevních skupin? Jsou na tom všechny stejně, případně, která je nejvíce ohrožena?


Krevní skupiny jsem velice pečlivě studoval jak díky dietám, tak díky analýze nemocnosti, ale jednoznačně mohu říct, že objektivně není přímá souvislost mezi chřipkovým onemocněním a krevní skupinou. Spíše je tam souvislost podle znamení zvěrokruhu, tedy podle živlové rovnováhy, ale všechny krevní skupiny mají stejné obranné mechanismy. Rozdíl je tedy jen v tom, jak se každá jedna z těchto krevních skupin zachová v konfrontaci s medializací problému. Tedy jestli mu podlehne nebo ho ignoruje. Např. skupina O, která velmi dobře asimiluje, tak je snad náchylnější, ale velmi to závisí od typu osobnosti, respektive znamení a ascendentu.

Mají lidé s poruchou krvetvorby větší odolnost?


Určitě ne, protože pokud mají jakékoliv poškození, tak to znamená, že nejsou v rovnováze a krvetvorba je jeden ze základních pilířů obranyschopnosti, protože v kostní dřeni z ezoterického hlediska sídlí duše neboli princip našeho bytí, respektive tvorba kmenových buněk, které se stále obnovují. Pokud je porucha tam, pak je latentně všude a obrana nemůže být dokonalá.

Je možné, že psychotici mají menší sklony chytit chřipku?


Jak jsem již uvedl, chřipková epidemie je vždy produktem společnosti a pokud se psychotik zajímá více o toho, koho kdy a kde zabije či znásilní, tak logicky nevnímá, že se zrovna nachází v období a místě chřipkové epidemie a nemá tedy vůbec ani pomyšlení na to, aby onemocněl, tak nemá vůbec žádný sklon tu chřipku chytit.

Očkovat - ano, či ne? Je očkování efektivní a je možné očkovat, když je někdo alergický?


Já jsem zásadně proti jakémukoliv očkování chřipky, protože vždy z toho někdo umře, kdo by nemusel, kdyby se neočkoval, a pak ty vedlejší účinky jsou brutální, např. ochrnutí, roztroušená skleróza, lupénka, revmatická artritida či systémový lupus. Logicky jak úmrtí, tak chronické následky se tají, o tom se nikde nedočtete a jen musíte hledat ve specielních statistikách.
Pokud je někdo alergický, tak si tu alergii jenom zhorší, pokud náhodou nezemře na
anafylaktický šok atd. Prostě to nepřipadá v úvahu. Očkování tedy jen pro rizikové skupiny a s vakcínou na míru individuálně připravenou.

Jestliže člověk posiluje imunitní systém zdravou výživou, otužováním, sportem, saunováním, jak je možné, že onemocní?


Jednoduše proto, že se věnuje tělu a ne mysli. Pouze silná mysl a silný duch zabrání nemoci. Podívejte se na případy v koncentračních táborech, nikdo tam nejedl řádně, ani se nemyl, ale neonemocněli jen ti, kteří věřili, že přežijí. Harmonie a čistota těla jsou nástrojem k harmonii mysli. Velmi přesně je toto popsáno v knize Dr. Candance  Pert Molekuly emocí, která naprosto jasně ukázala v laboratoři, jak deprese a úzkost snižuje imunitu. Pokud budete skvěle jíst a cvičit a budete se bát rakoviny, pak ji stejně dostanete. S chřipkou je to stejné.

Je správné na podzim a v zimě jíst citrusové plody, které mají velký obsah vitaminu C?


Určitě ano, všechny přírodní vitaminy mají větší  biokompatibilitu a organismus si jich více váží a spotřebuje je všechny, zatímco ty syntetické vyloučí. Jde ale i o jiné prvky výživy jako vláknina atd. Pokud mám zácpu, tak mohu jíst kilogramy pomerančů a je z toho menší užitek než z půl kila jablek a správné funkce tlustého střeva.

Jakým způsobem se vy osobně bráníte proti chřipce?
1. Žádnou chřipku ani jiné patologie si nepřipouštím.
2. Denně beru česnek, zinek a selen a také betaglukany.
3. Dvě hodiny 5x týdně sportuji - jezdím na kole.
4. Denně vypiju večer 350 ml červeného vína.
5. Děkuji universu za to, že jsem tak zdravý a můj imunitní systém tak silný.

Jaká je podle vašeho názoru nejúčinnější prevence?


Jednoznačně veselá mysl, půl zdraví. Víme to všichni, jen málo se to praktikuje.


Jaroslav KŇAP

Foto AUTOR

Všechna práva vyhrazena. Copyright © Patrik Soviš www.cinskelecitelstvi.cz


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

imgoIINOfvNtbjaMFSb imgVpsodErqrFOTL img05.08.2011 17:33
img img imgimgRe: oIINOfvNtbjaMFSb imgasjiz14ifnb img03.09.2016 15:02
imgOsteoporoza imgMartina img01.05.2009 18:37
Polovinu Čechů zabije jejich srdce

Polovinu Čechů

zabije jejich srdce

Nemoci srdce mají pro řadu

Čechů tragické následky. Podle

informací České kardiologické

společnosti je srdeční infarkt

nejčastější příčinou smrti a invalidity

mužů v produktivním

věku. „Česká republika je země

s poměrně vysokou úmrtností

na kardiovaskulární onemocnění

– ta jsou podle údajů z roku

2003 hlavní příčinou úmrtí

u 49 % mužů a 55 % žen,“ potvrzuje

předseda České kardiologické

společnosti a lékař II. Interní klinikky Všeobecné

fakultní nemocnice prof. MUDr. Aschermann.

„Hlavní podíl na tom mají komplikace aterosklerózy

– ischemická choroba srdeční a cévní příhody mozkové,“

dodává. Za větším podílem úmrtí žen stojí podle

Aschermanna skutečnost, že se u žen podařilo méně

eliminovat rizikové faktory, zejména kouření. „Zatímco

u mužů se nám podařilo snížit počet kuřáků, počet

kuřaček se naopak zvýšil,“ tvrdí. „Muži se také více

pohybují, ženy mají většinou řadu jiných starostí a na

pravidelné pohybové aktivity jim nezbývá čas,“ dodává.

Stav vysoké úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění

trvá, přestože od roku 1985 je možné pozorovat

postupný pokles. Naopak roste počet

hospitalizací na základě onemocnění srdce. „Tyto

hospitalizace činí už více než 50 procent všech hospitalizací

na interních odděleních nemocnic a toto

množství stále narůstá. Nárůst hospitalizací z kardiovaskulárních

důvodů činí za posledních deset let 25

procent,“ potvrzuje Prof. MUDr. Aschermann.

Prevence především

Pro srdce platí možná ještě více než pro jiná onemocnění,
že nejdůležitější je snažit se onemocněním předcházet.

Platí, že nejpodstanější je změna životního stylu a

stravy – přestat kouřit, začít pravidelně cvičit a jíst méně tučnou stravu.

S prevencí souvisí i dostatečný zájem laické veřejnosti o své zdraví

a zdraví svého srdce.


Největší zájem o své zdraví projevují pochopitelně
senioři, podle MUDr. Táborského z Kardiostimulačního
centra Nemocnice Na Homolce lze v posledních
patnácti letech vypozorovat významný posun
v přístupu i mladších lidí ke svému zdarví – od zcela

pasivního přístupu k aktivnímu zájmu. „Mladší generace
už si dokáže potřebné informace najít na internetu
a starší generace díky svým rodinám a dětem je také
tímto způsobem informovaná,“ chválí pacienty
MUDr. Táborský.

Všechna práva vyhrazena. Copyright © Patrik Soviš www.cinskelecitelstvi.cz

MzZmNWRhM