OZDRAVOVÁNÍ A PREVENCE

Třídění dle symptomu, bolesti, účinku...

uvádíme i konkrétní nejvhodnější kombinace těchto produktů na konkrétní zdravotní potíže.

V případě konkrétní závažnější nemoci se můžete zeptat, konkrétní dotaz zodpoví MUDr.Viliam Kopecký.

Podrobnější popis užívání přípravku na vyžádání.

Parafarmaceutika Léčivé přípravky jsou nedůležitějším zbožím v lékárně, většina z nich se vydává na lékařský předpis. Bez receptu si však můžeme zakoupit výrobky, které se svojí formou léčivým přípravkům podobají, ale nejsou jimi. Takové označujeme jako parafarmaceutické.

Většina parafarmaceutických přípravků spadá do kategorie potravin pro zvláštní výživu a kosmetických prostředků. S mnoha výše uvedenými kategoriemi potravin se běžně setkáme v nabídce lékáren. Mnohé mohou být obohaceny tzv. potravními doplňky, látkami s významným biologickým účinkem (vitamíny , minerály a další), které lze přidávat do potravin. Najdeme je zejména v kategorii doplňků stravy (potraviny určené k přímé spotřebě, které se od běžných potravin odlišují vysokým obsahem potravních doplňků). Pro svou vnějškovou podobnost (tablety, tobolky, kapky sirupy atd.) jsou doplňky stravy často zaměňovány s léčivými přípravky (z laického hlediska jsou to všechno "léky"). Rozdíl je však v použití, k jakému jsou určeny. Například vitamíny v nízkých dávkách jako potravní doplňky (nejčastěji ve formě doplňků stravy) slouží k doplnění stravy, která jich neobsahuje dostatečné množství. Ve vyšších dávkách jsou léčivy (v léčivých přípravcích) a slouží k léčení chorob nejčastěji zapříčiněných jejich nedostatkem.

Pro lepší objasnění rozdílu mezi potravním doplňkem a doplňkem stravy: Potravní doplněk je látka, zatímco doplněk stravy je hotový přípravek, který slouží doplnění této látky. Tyto dva pojmy mají mezi sebou analogický vztah jako "léčivá látka" a "léčivý přípravek". Kosmetické prostředky definuje Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.) jako látky nebo prostředky určené pro styk se zevními částmi lidského těla (pokožka, vlasový systém, nehty, rty a zevní pohlavní orgány), zuby a sliznicí dutiny ústní s cílem výlučně nebo převážně je čistit, parfémovat, měnit jejich vzhled, chránit je, udržovat je v dobrém stavu nebo korigovat lidské pachy, nejde-li o léčiva nebo biocidní přípravky.

Jak tedy se rozlišují léčivé a parafarmaceutické přípravky ? Hranice mezi léčivem a "neléčivem" je neostrá. I parafarmaceutika se mohou za určitých okolností stát lékem, jak říká zákon vzniku léku. Nicméně pro praktické použití je potřeba jednotlivé kategorie právně odlišit. Odlišení je dáno způsobem registrace přípravku státními orgány. Léčivé přípravky, pokud splňují zákonnou definici, schvaluje a registruje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), v případě přípravků pro zvířata Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL). Registraci podléhají HVLP, IPLP se pochopitelně neregistrují. Potraviny pro zvláštní výživu a kosmetické přípravky schvaluje Hlavní hygienik Ministerstva zdravotnictí ČR na základě posudku vydaného Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

Zatímco ke schválení parafarmaceutika stačí prokázat, že přípravek je při použití v souladu s doporučením výrobce bezpečný, výrobce léčivého přípravku musí kromě bezpečnosti prokázat i jeho účinnost. To ale neznamená, že výrobce parafarmaceutika smí udávat u svého výrobku účinky, které přípravek nemá, na to pamatuje Zákon na ochranu spotřebitele. Účinnost pouze není při schvalování přípravku nijak posuzována. Hraniční přípravky, např. vitamínové preparáty, masti nebo čaje, mohou být dle uvážení výrobce zaregistrovány jako léčivé přípravky, nebo schváleny jako potraviny pro zvláštní výživu či kosmetické přípravky. Registrace přípravku jako léčiva vyjadřuje jeho větší věrohodnost, neboť je zárukou účinnosti. Nicméně je mnohem náročnější než získání kladného posudku od SZÚ.

Na druhou stranu i renomovaní výrobci, kteří bez problémů splňují náročná kritéria pro registraci léčivých přípravků, své výrobky často z marketingových důvodů raději registrují "jenom" jako potravinu či kosmetiku. Dává to totiž širší možnosti propagace, distribuce a podobně. Parafarmaceutické výrobky tedy nemusí být nutně horší než léčivé přípravky. V případech, kdy je sporné, zda se jedná o léčivo či nikoliv, je rozhodujícím orgánem SÚKL (resp. ÚSKVBL), který v této oblasti spolupracuje se SZÚ. Rozhodující je např. dávka vitamínů v přípravku.

Čínské obyvatelstvo se po staletí učili, že potraviny mohou člověka nejen chránit před nemocí, ale také uzdravit člověka. V přírodě se nachází všechno, co živý tvor potřebuje a to se týká i člověka. Tato věda o zdraví byla v souladu s přírodními zákony a předávala se z generace na generaci.

Pokud chcete pochopit filozofii čínské medicíny musíte změnit své myšlení v tom směru, že biologicky aktivní doplňky stravy (BADy) nejsou léky, ale výživa, potrava, která je zdrojem deficitních látek, které je v současné době nedostatek. Pod zapojením BADů do stravy se rozumí užívání vitamínů, minerálů a dalších výživných látek, které upevňují, urychlují a ozdravují náš organismus.

BADy mají za cíl posilňovat a podporovat funkci veškerých orgánů člověka, vytváří podmínky na mobilizaci vlastních ochranných sil organismu. To potvrzují příklady z praxe. V každém případě musí být přístup k využití BADů individuální.

BADy mají tři směry působení:

1.Očištění od nečistot a toxinů, které se nám nahromadili v průběhu našeho života. Prostředí, ve kterém žijeme je plné nečistot, které se v našem těle hromadí a výrazně narušují rovnováhu v našem organismu. Vnější očista je naprostou součástí životního stylu, avšak vnitřní očista je zanedbávána a běžný člověk si její nutnost ani neuvědomuje. A tak v sobě nosí několik kilogramů odpadních toxických látek, které postupně poškozují zdraví. Znečištěný organismus není schopen efektivní sebeobnovy, proto je velmi důležitá očista při procesu harmonizace organismu. (Antilipidový čaj, čaj Černý drak, Dvojitá celulóza, Chitosan, Digest, Kordyceps )

2.Doplnění deficitu látek, prohlubují proces harmonizace vyčištěného organismu a dodávají přírodní výživné látky (Biocalcium, Biozinek, Spirulina)

3.Obnova ztracených funkcí regenerace organismu (Cholikan, Ikan, Vejkan, Propolis, Rakytník, Gingo biloba, Comeliness, Kapsle Lang Yan) Použitím přírodních prostředků na léčbu mnohých nemocí se zvyšuje efektivnost jejich léčby. Ve značné míře je to výsledek mnohých vědeckých výzkumů a obeznámením obyvatelstva s těmito produkty.

Řadit podle 
Výrobce 

Hlavní přísadou TIENS Datlového sirupu je zlatá
Datlový sirup
VO pro registrované 2 156 Kč

cena 2 875 Kč

img


TIENS Vision - Výtažek z borůvek a kustovnice
TIENS Vision
VO pro registrované 1 006 Kč

cena 1 341 Kč

img


TIENS Flexi - Glukosamin a výtažek z žampionu
TIENS Flexi
VO pro registrované 1 438 Kč

cena 1 917 Kč

img


TIENS Fizzy - Trojitý hořčík s výtažkem z bazalky
TIENS Fizzy
VO pro registrované 575 Kč

cena 767 Kč

img


TIENS Pohár zdraví Hyper-H Pohár zdraví Hyper-H je
TIENS Pohár zdraví Hyper-H
VO pro registrované 30 250 Kč

cena 40 333 Kč

img


Hygienické vložky slipové Ideální pro každodenní
Hygienické vložky slipové
VO pro registrované 242 Kč

cena 323 Kč

img


Hygienické vložky noční Tělo kopírující tvar noční
Hygienické vložky noční
VO pro registrované 151 Kč

cena 201 Kč

img


Hygienické vložky denní Měkký bavlněný povrch je
Hygienické vložky denní
VO pro registrované 151 Kč

cena 201 Kč

img

YWU4N