Úvod »ZDRAVOTNÍ POMŮCKY» Tlakoměr


    

Tlakoměr

BLOOD PRESSURE DEPRESSOR AND MONITOR

img

 

Dostupnost: Skladem v e-shopu
Číslo produktu: TP 13
Termín dodání: do 7 dnů
VO pro registrované 3 630 Kč
cena :
4 840 Kč

Tlakoměr

BLOOD PRESSURE DEPRESSOR AND MONITOR

SF852 Přístroj na snižování a měření krevního tlaku

Předmluva

Hypertense (vysoký krevní tlak) je jedním ze tří nejzávažnějších onemocnění, které jsou pro lidstvo velmi nebezpečné. Je známa jako NEVIDITELNÝ ZABIJÁK. Čím je krevní tlak vyšší, tím je vyšší riziko srdečního onemocnění nebo náhlé mozkové mrtvice (apoplexie). Z tohoto důvodu je včasná diagnóza stejně tak jako neodkladná léčba hypertense velmi důležitá.

Upozornění

Hypertensi může způsobit zúžení tepen nebo překážka v krevním oběhu, což může vést k rozdílům v naměřených hodnotách krevního tlaku při měření na zápěstí nebo v oblasti nadloktí. Dokonce i u zcela zdravých osob se může rozdíl mezi hodnotami naměřenými na zápěstí a nadloktí pohybovat okolo 20mmHg (2,5kPa). Proto prosím konzultujte výsledky měření se svým lékařem.

Změny v naměřených hodnotách krevního tlaku jsou ale stejné jak na zápěstí, tak v oblasti nadloktí. Proto můžete sledovat změny ve Vašem krevním tlaku i měřením na zápěstí. Krevní tlak se během dne mění a dokonce, i když nic necítíte, mění se krevní tlak v rozmezí 30mmHg-50mmHg v závislosti na tom, jestli je tělo napjaté nebo uvolněné.

O krevním tlaku

Krevní tlak je tlak vyvíjený na stěny tepen při proudění krve. Tlak vyvíjený smrštěním srdce při vytlačování krve do oběhu se nazývá systolický (horní). Tlak vyvíjený v době, kdy se srdce roztahuje a krev proudí dovnitř, se nazývá diastolický (dolní). Krevní tlak je fyziologický ukazatel, který se velmi liší podle situace - může být ovlivněn hovorem, pohybem, držením těla, náladou apod., a mění se periodicky také v průběhu dne. Měření tlaku na různých částech těla (např. zápěstí nebo paže), různá tloušťka cévních stěn, stejně jako různý čas měření, proto bude pravděpodobně způsobovat různé výsledky měření.

SF852

SF852 je na mikropočítači založený přístroj na měření krevního tlaku a snižování vysokého krevního tlaku, který obsahuje nejnovější japonský mikrokontroler a využívá tradiční akupunkturu spolu s moderní elektronickou technologií.

MĚŘICÍ MECHANISMUS

Přístroj využívá oscilometrickou metodu měření, automaticky natlakuje manžetu, měří krevní tlak a je schopen zachytit i ty nejmenší změny měřeného krevního tlaku.

 

MECHANISMUS TERAPIE (SNIŽOVÁNÍ VYSOKÉHO KREVNÍHO TLAKU)

SF852 dokáže vyrovnávat hladinu bioelektřiny v těle, což vede ke stabilizaci krevního tlaku. Výzkum ukazuje, že existuje bioelektrické spojení mezi ušima a ostatními částmi lidského těla. Když jsou lidé nemocní, mění se v oblasti uší bioelektrické parametry jako je odpor, napětí a náboj. Akupunkturní body ve tvaru rýh, které se nacházejí na zadní straně uší (rýha hypertense), jsou akupunkturními body spojenými s vysokým krevním tlakem. Periodická stimulace akupunkturních bodů elektrickými impulsy o nízké frekvenci pročišťuje řečiště, usměrňuje tok krve, rozšiřuje cévy, zlepšuje mikrocirkulaci a snižuje sekreci reninu, čímž přispívá k rovnováze a stabilizaci krevního tlaku. Všechna práva vyhrazena. Copyright © Patrik Soviš www.cinskelecitelstvi.cz

Zvláštní znaky Mikropočítačového zápěstního přístroje na snižování a měření krevního tlaku

 • Kompaktní sada „vše v jednom".
 • Paměťová jednotka pro uchování sedmi souborů naměřených hodnot tlaku a jednoho souboru průměrných hodnot tlaku.
 • Funkce pro vyhledávání uložených hodnot tlaku Vám pomáhá průběžně kontrolovat Váš krevní tlak.
 • Funkce vymazání uložených dat.
 • Velký dobře čitelný LCD displej.
 • Snadná obsluha.
 • Nastavení doby terapie snižování tlaku. (SF852)
 • Systém automatického vypnutí.

Popis přístroje

Řídící přístroj

 1. Indikátor vybité baterie
 2. Indikátor natlakování manžety
 3. Indikátor vypouštění manžety
 4. Indikátor probíhajícího měření
 5. Číslo souboru v paměťové jednotce
 6. Displej
 7. Tlačítko pro volbu jednotky měření
 8. Zapínací tlačítko On/Off
 9. Tlačítko pro volbu funkce (MODE)
 10. Spouštěcí tlačítko (OPER)
 11. Manžeta na zápěstí
 12. Indikátor funkce

Upínací souprava pro terapii (snižování tlaku)

 1. Pásek pro upevnění na zápěstí
 2. Zástrčka pro konektor
 3. Svorka na ucho
 4. Elektroda
 5. Konektor elektrody
 6. Konektor pro terapii

Návod k použití

Instalace baterií

 1. Sundejte kryt prostoru pro baterie vysunutím ve směru šipky (viz obrázek).
 2. Vložte baterie - ujistěte se, že polarita odpovídá symbolům uvnitř prostoru pro baterie.
 3. Nasaďte kryt zpátky.

Upozornění:

 1. Prosíme vyjměte baterie, pokud nepoužíváte měřič tlaku po delší časové období.
 2. Co nejdříve vyměňte baterie, pokud se na displeji objeví indikátor vybité baterie (používejte pouze dvě NOVÉ AAA baterie stejné značky).
 3. Prosíme používejte pouze alkalické baterie namísto dobíjecích.

Prosíme vyměňte baterie v těchto případech:

 1. Na displeji se během používání objeví symbol baterie (viz obrázek).
 2. Na displeji se po zapnutí nic neobjeví.

1

 1. AAA baterie
 2. Růžová páska

2

 1. AAA baterie
 2. Růžová páska

Poznámka: Zajistěte kryt po instalaci baterií

Měření krevního tlaku

Upevnění manžety na zápěstí

 1. Otočte levou ruku dlaní nahoru. Upevněte zápěstní manžetu opatřenou suchým zipem kolem levého zápěstí tak, aby byl LCD displej směrem nahoru. Zápěstní manžeta by se měla přímo dotýkat Vaší pokožky. Mezi manžetou a pokožkou nesmí být rukáv ani jiné oblečení, protože by mohlo dojít ke zkreslení výsledků měření.
 2. Horní konec přístroje by měl být asi 5-10mm pod hranou dlaně a jeho střed by měl být v linii s prostředníčkem, jak je vidět na obrázku. Capitulum ulnae (hlavice loketní kosti) nesmí být pod manžetou.
 3. Přitáhněte konec manžety kolem zápěstí a upevněte ho podle obrázku. Mezi manžetou a zápěstím by neměl zůstat volný prostor, ale manžeta nesmí být utažena ani tak, aby to bylo nepohodlné.
 4. Pokud je zápěstí velmi silné, neupevňujte manžetu příliš pevně, abyste se vyhnuli její deformaci. Deformace by mohla ovlivnit výsledek měření.
 5. Pokud není možné provádět měření na levém zápěstí, například z důvodu zranění atd., je možné manžetu upevnit na pravé zápěstí výše popsaným způsobem.

Obrázek na str. 13:

 1. Capitulum ulnae (hlavice loketní kosti) nesmí být pod manžetou.
 2. Střed manžety je v úrovni srdce.

Poloha při měření

Při měření krevního tlaku seďte tak, jak je vyobrazeno.

 1. Levou ruku s nasazenou manžetou položte volně na stůl.
 2. Položte předloktí na plastovou krabičku (obal od měřicího přístroje), jak je vyobrazeno. Střed manžety by měl být ve stejné výši jako Vaše srdce.
 3. Podpírající plastová krabička by neměla tlačit na manžetu a zápěstí by mělo být v rovné poloze, jako na obrázku. Nevtáčejte ani nevytáčejte zápěstí.
 4. Buďte klidní a uvolněte celé tělo.

Poznámky:

Prosíme snažte se zachovat během měření správnou pozici. Vyhněte se předklánění nebo zaklánění při měření, aby mohl přístroj správně pracovat.

Nemluvte a nedotýkejte se monitoru během měření. Všechna práva vyhrazena. Copyright © Patrik Soviš www.cinskelecitelstvi.cz

Naměřené hodnoty krevního tlaku mohou být vyšší než obvykle z těchto důvodů:

 • a) pokud provádíte měření krátce po požití alkoholu nebo po kouření, po jídle nebo po náročné fyzické práci
 • b) pokud jste ve stresu, máte špatnou náladu nebo jste špatně spali
 • c) pokud si potřebujete dojít na toaletu

Metoda měření

 1. Zmáčkněte zapínací tlačítko On/Off. Na okamžik se rozsvítí všechny symboly na displeji pro potvrzení správného chodu přístroje.
 2. Asi po jedné vteřině začne blikat symbol vypouštění manžety ¤. Přístroj vytlačuje zbytkový vzduch z manžety.
 3. Po dokončení vypouštění se ozve pípnutí a symbol vypouštění ¤ zmizí. Objeví se symbol ? a digitální 0 (nula) na displeji. Systém je standardně nastaven na funkci měření, zobrazí se indikátor funkce ? ukazující na PRES. Tím je ukončen úvodní proces a jednotka je připravena k měření.
 4. Přístroj teď čeká na pokyny - k dalším funkcím se dostanete zmáčknutím tlačítka pro volbu funkce (MODE). Pokud indikátor funkce ? ukazuje na PRES a na displeji svítí digitální 0, zmáčkněte jednou krátce spouštěcí tlačítko (OPER) pro změření Vašeho krevního tlaku. Na displeji se zobrazí symbol H a horní hranice natlakování (240). Pokud chcete, můžete nastavit jiné hodnoty natlakování (290 a 180) stisknutím spouštěcího tlačítka (OPER). Symbol ? zmizí a ukáže se symbol natlakování £. Pumpa se automaticky zapne a natlakuje manžetu. Systém spustil funkci měření. Tlačítka MODE a OPER nebudou fungovat až do ukončení měření. Stoupající hodnota tlaku se zobrazuje na displeji a Vy můžete cítit, jak manžeta stále více tiskne Vaše zápěstí. Pumpa automaticky ukončí natlakování, když dosáhne nastavené hodnoty, a symbol natlakování £ zmizí, což oznamuje konec natlakování. Pokud systém zjistí neodpovídající natlakování, pumpa se znovu spustí, aby bylo dosaženo vyšší úrovně natlakování. Úrovně natlakování v jednotkách mmHg: 180, 240, 290, celkem tři stupně.

Poznámka: Při funkci měření, v případě že horní hranice natlakování není nastavena uživatelem, přístroj automaticky zahájí natlakování.

 • 5. Po skončení natlakování se bude postupně automaticky snižovat tlak vzduchu vmanžetě. Pípnutí doprovázené blikáním symbolu ? na displeji oznamuje začátek měření Vašeho krevního tlaku a pulsu. Prosíme čekejte trpělivě na výsledky.
 • 6. Po skončení měření začne blikat symbol vypouštění vzduchu ¤ a zbytkový vzduch zmanžety bude rychle vypuštěn. Když tlak uvnitř manžety klesne pod 5mmHg, ozve se pípnutí a zároveň se na displeji objeví symbol ?. Potom se na displeji střídavě objevuje naměřená hodnota Vašeho krevního tlaku (asi 3,5 vteřiny) a pulsu (asi 2 vteřiny).

Po skončení měření nezačne přístroj znovu automaticky tlakovat manžetu, přestože indikátor funkce stále ukazuje na PRES. Další měření spustíte jedním stisknutím spouštěcího tlačítka (OPER). Pro vypnutí stiskněte zapínací tlačítko On/Off.

Přepnutí mezi režimy kPa/mmHg

Jednotkami měření krevního tlaku jsou mmHg a kPa. Přístroj používá obě jednotky měření, je možné mezi nimi přepínat kdykoliv je zapnutý. 1kPa = 7,5mmHg

Hodnoty krevního tlaku s desetinnou čárkou jsou v kPa, zatímco hodnoty bez desetinné čárky jsou v mmHg.

Co je třeba vědět o krevním tlaku

Krevní tlak se během dne neustále periodicky mění.

Změny krevního tlaku během dne

 • 1. Hodnoty krevního tlaku měřené každých pět minut vprůběhu dne
 • 2. Náhlé zvýšení způsobené vnějšími okolnostmi
 • 3. Systolický krevní tlak
 • 4. Diastolický krevní tlak
 • 5. Probuzení
 • 6. Začátek spánku
 • 7. Odpoledne
 • 8. Dopoledne
 • 9. (Zdravý muž, věk 31 let)
 • 10. Čas

Základní hodnota krevního tlaku se měří, když jste zcela klidní, duševně i tělesně. Protože je to základní ukazatel Vašeho momentálního zdravotního stavu, měl by být krevnímu tlaku přikládán velký význam.

Základní krevní tlak by měl být ideálně měřen za těchto podmínek:

30 minut až jednu hodinu po probuzení (před snídaní)

Při pokojové teplotě od 15 °C do 25 °C (60F - 80F)

Po odpočinku, který trval alespoň 30 minut

Po použití toalety

Když se cítíte tělesně i duševně klidní

Prosíme snažte se udržet během měření správnou pozici.

Nebuďte příliš nervózní ani se příliš neupínejte k výsledkům měření. Prosíme zaznamenejte si proměny Vašeho krevního tlaku během dne a konzultujte je se svým lékařem. Výsledky měření při opakovaných pokusech se mohou dramaticky lišit. Je to způsobeno změněným průtokem krve, který způsobila deformace cév při opakovaném stlačování. (Tento jev je častý zejména u starších osob kvůli zhoršené pružnosti jejich cév, vysoké viskozitě krve a pomalé regeneraci.)

Váš krevní tlak je při měření v nemocnici obecně o 20mmHg-30mmHg vyšší oproti hodnotám naměřeným doma. To je způsobeno náhlým stoupnutím tlaku v důsledku nervozity z přesunu, mnoha lidí, prostředí a přítomnosti zdravotnického personálu.

Stejně jako krevní tlak se může měnit také Váš puls v závislosti na změnách Vašeho tělesného stavu a tělesného pohybu.

Ukládání výsledků měření do paměti přístroje

Funkce ukládání (SAVE) umožňuje zaznamenat naměřenou hodnotu horního (systolického) krevního tlaku a dolního (diastolického) krevního tlaku vždy po skončení měření stisknutím tlačítka pro výběr funkce (MODE), vybráním funkce „uložit" (SAVE) a stisknutím spouštěcího tlačítka (OPER) pro potvrzení. V jiné než výše popsané situaci nebude systém fungovat, i když zvolíte funkci „uložit" a potvrdíte ji stisknutím spouštěcího tlačítka. Po uložení se indikátor funkce (šipka) automaticky přesune k následující funkci - funkce pro vyhledávání uložených hodnot (QUERY). Do paměti přístroje můžete uložit až sedm souborů SYSTOLICKÝCH a DIASTOLICKÝCH hodnot použitím funkce „uložit" (SAVE). Po ukončení měření stiskněte tlačítko pro výběr funkce (MODE), zvolte „uložit" (SAVE) a stiskněte spouštěcí tlačítko (OPER) pro potvrzení funkce. Když počet uložených souborů překročí sedm, vymaže systém nejstarší hodnoty a novější ponechá v paměti.

Funkce vyhledávání uložených hodnot krevního tlaku (QUERY)

Po zapnutí přístroje, když jsou na displeji symboly 0, ? a šipka označující funkci ? ukazuje na PRES, je systém připraven přijímat Vaše pokyny. Stiskněte tlačítko pro volbu funkce (MODE), vyberte funkci QUERY a jednou stiskněte spouštěcí tlačítko (OPER). Na displeji se zobrazí soubor uložených hodnot krevního tlaku s číslem 1. Po dalším stisknutí tlačítka OPER se na displeji zobrazí další soubor hodnot s číslem 2 a tak dále. Poté, co byl takto zobrazen poslední uložený soubor hodnot, objeví se na displeji po stisknutí tlačítka OPER průměrná hodnota uložených souborů spolu se symbolem A. následující stisknutí tlačítka OPER zobrazí opět hodnoty souboru číslo 1 a tak stále dokola.

Poznámky:

 • 1. Soubor dat sčíslem 1 označuje poslední zaznamenané hodnoty. Čím jsou data starší, tím vyšší mají číslo.
 • 2. Uložená data zůstanou vpaměti přístroje i po jeho vypnutí a následném zapnutí.
 • 3. Uložená data se ztratí při výměně baterií, nebo když je zvolena funkce CLEAR (vymazat).
 • 4. Systém nezobrazí žádná data vpřípadě, že nebyla žádná data uložena, a funkce se automaticky přepne do polohy „snižování tlaku" (DEPR).

Terapie snižování tlaku

Model SF852 je vybaven funkcí SNIŽOVÁNÍ pro regulaci VYSOKÉHO krevního tlaku.

Stiskněte tlačítko pro výběr funkce (MODE), vyberte funkci DEPR (snižování) a poté stiskněte tlačítko OPER. Snižování tlaku je možné spustit po zapnutí přístroje, po ukončeném měření nebo v průběhu zjišťování.

1. Příprava terapie

 • 1) Očistěte akupunkturní body Neiguan a Indent (důlek, rýha) na zadní straně ucha (ERBEIGOU) alkoholem nebo teplou vodou. Akupunkturní body jsou zobrazeny níže:
 • a) Quze
 • b) Neiguan (akupunkturní bod vnitřního toku)
 • c) ErBeiGou

Neiguan (akupunkturní bod vnitřního toku) je přibližně 6,5cm nad příčnou osou zápěstí, mezi šlachami dlouhého svalu dlaňového (musculus palmaris longus) a zevního ohybače zápěstí (musculus flexor carpi radialis).

Indent na zadní straně ucha neboli ERBEIGOU odpovídá rýze vedoucí po zadní straně uší směrem nahoru.

Existují dvě varianty terapie snižování tlaku - Varianta 1 - elektrody na obou uších a pásek s konektorem pro terapii upevněný na zápěstí nebo Varianta 2 - elektroda jen na jednom uchu a pásek s konektorem pro terapii upevněný na zápěstí. Ve druhém případě je třeba, aby byla elektroda připnutá na uchu i zápěstní pásek na stejné straně těla.

Připněte elektrodu/elektrody na ucho/uši do rýhy/rýh podle obrázku. Upevněte pásek na zápěstí (na stejnou stranu, jako je ucho s elektrodou, v případě, že je elektroda jen na jednom uchu) s konektorem pro terapii v těsném kontaktu s akupunkturním bodem Neiguan.

1.      Pásek pro upevnění na zápěstí

2.      Konektor elektrody

3.      ErBeiGou

4.      Elektroda

5.      Neiguan (akupunkturní bod vnitřního toku)

6.      Konektor pro terapii

Poznámky:

Konektor pro terapii by se měl těsně dotýkat akupunkturního bodu.

Prosíme poraďte se se svým lékařem v případě, že máte potíže s nalezením akupunkturních bodů.

V případě jakýchkoli neobvyklých reakcí přestaňte používat funkci snižování tlaku a navštivte svého lékaře. Všechna práva vyhrazena. Copyright © Patrik Soviš www.cinskelecitelstvi.cz

Elektroda by měla být přikládána jen na zdravou pokožku. Prosíme přestaňte ihned používat funkci snižování tlaku, pokud se vyskytnou neobvyklé reakce jako zarudnutí a podráždění nebo bolest, a ihned vyhledejte lékaře. Pokud se výše popsané reakce vyskytnou, mohou mít tyto příčiny:

 • d) Uživatel nedezinfikoval akupunkturní body a svorku.
 • e) Uživatel má zánět nebo je citlivý na elektrické výboje.

Prosíme nepoužívejte funkci snižování tlaku pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo nosíte protézu končetiny.

Prosíme nepoužívejte funkci snižování tlaku pokud trpíte cukrovkou.

Prosíme nepoužívejte funkci snižování tlaku v případě těhotenství nebo srdečních obtíží.

2)   Nasaďte konektor terapeutické svorky do odpovídající zásuvky v přístroji podle obrázku.

Poznámka: Přístroj nemá být upevněn na zápěstí během terapie snižování tlaku. V průběhu terapie by měl ležet blízko Vás na stole.

2. Zapnutí

Postupujte stejně jako při měření krevního tlaku.

3. Zvolení funkce snižování tlaku

Zapněte přístroj stisknutím tlačítka On/Off. Vyčkejte, až se přístroj dostane do fáze, kdy očekává Vaše pokyny. Potom stiskněte tlačítko pro výběr funkce (MODE), zvolte funkci DEPR a stiskněte tlačítko OPER pro spuštění snižování tlaku. Na displeji se objeví odpočítávání času, který zbývá do zahájení snižování tlaku, spolu s pohyblivým sloupcem znázorňujícím postup terapie.

4. Nastavení doby terapie

Trvání terapie snižování tlaku může být nastaveno od pěti do třiceti minut po pětiminutových intervalech. Trvání terapie může být nastaveno tak, aby vyhovovalo individuálnímu tělesnému stavu. V případě vyššího krevního tlaku by měla být doba terapie prodloužena. Obvykle by neměl být překročen počet tří 15-20 minutových terapií za den. Pro nastavení doby trvání stiskněte tlačítko OPER. Každé stisknutí prodlouží terapii o pět minut.

5. Spuštění terapie

Přístroj automaticky spustí terapii asi po dvou vteřinách od nastavení doby trvání. Kdykoliv během terapie můžete stisknout tlačítko OPER a změnit nastavení doby trvání terapie. Stisknutí tlačítka MODE během terapie a výběr jakékoli jiné funkce terapii přeruší.

Během terapie buďte klidní a zcela uvolnění.

Nejvhodnější čas pro terapii se mění osobu od osoby a uživatel by měl najít čas, který mu nejlépe vyhovuje, zaznamenáváním naměřených výsledků. Nejvhodnější čas pro terapii je obecně mezi šestou a devátou hodinou dopoledne nebo mezi čtvrtou a šestou hodinou odpoledne, v době, kdy krevní tlak kulminuje.

Nepoužívejte přístroj v průběhu poslední hodiny před spaním.

Během terapie můžete sedět nebo ležet na zádech. V případě, že sedíte, položte ruce přirozeně na stehna nebo na stůl, s dlaněmi obrácenými dolů a pažemi uvolněnými. Zavřete oči, volně dýchejte a prožívejte pocit úplného uvolnění svého těla. Pokud ležíte, přirozeně položte ruce.

Poznámky: Ujistěte se, že se elektrody neposunuly z akupunkturních bodů. To by mohlo ovlivnit terapii.

6. Ukončení terapie

Po uplynutí nastavené doby se ozve pípnutí a na displeji se objeví symbol 0 (nula). Pokud si přejete zopakovat terapii, stiskněte tlačítko OPER pro nastavení doby trvání a během dvou vteřin bude zahájena další terapie. V opačném případě vyberte pomocí tlačítka MODE jinou funkci nebo vypněte přístroj tlačítkem On/Off. V případě, že není přístroj po použití vypnut, vypne se automaticky sám po uplynutí dvou minut, aby šetřil energii. Opatrně sejměte elektrody terapeutické upínací soupravy. Po každém použití vyčistěte kontaktní body vatou namočenou do alkoholu. Třete ruce o sebe, až se zahřejí, a jemně promasírujte svůj obličej a krk. Po ukončení terapie ještě deset minut odpočívejte.

Poznámky: Prosíme neměřte si krevní tlak bezprostředně po skončení terapie. Vaše tělo je ve stavu upravování krevního tlaku a Váš krevní tlak bude proto pravděpodobně nestabilní. Změřte si krevní tlak nejméně půl hodiny po skončení terapie.

7. Vypnutí přístroje

Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko On/Off. Pokud tak neučiníte, vypne se přístroj po dvou minutách automaticky, aby šetřil energii.

Upozornění:

Zabraňte tomu, aby se elektrody navzájem dotýkaly během terapie, mohlo by to poškodit přístroj.

Po každém použití očistěte kontakty elektrod vatou namočenou v alkoholu.

Pacienti, kteří užívají léky na vysoký krevní tlak po delší dobu, by měli pokračovat v terapii i po snížení krevního tlaku, aby byl přínos terapií plně využit.

Prosíme konzultujte se svým lékařem, jak snížit dávky nebo zcela přestat užívat léky proti hypertensi, když se terapie pozitivně projeví. JE NEBEZPEČNÉ UPRAVOVAT SI DÁVKY LÉKŮ PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ.

Prosíme měřte si krevní tlak každý druhý den, i když se již normalizoval, a použijte funkci terapie, kdykoliv se tlak zdvihne.

Platí obecně, že systolický i diastolický krevní tlak různých pacientů vždy o něco poklesne vždy, když použijí funkci terapie. V případě, že nepozorujete žádný pokles naměřených hodnot ani po dvou až třech dnech terapie, ujistěte se, že jsou elektrody správně umístěny na akupunkturních bodech. Proces snižování tlaku je komplexní a je spojen s mnoha faktory. Vzhledem k výkyvům v tělesné kondici, psychickém stavu, hladině krevního tlaku a předchozí léčbě, se může účinek terapie snižování tlaku u různých osob lišit. U některých pacientů se může stát, že nedojde k žádnému zaznamenatelnému poklesu tlaku nebo zpočátku dojde dokonce k lehkému zvýšení tlaku. To je však normální a po nějaké době užívání se jistě dostaví uspokojivé výsledky.

Pro terapii snižování tlaku existují ještě dva další akupunkturní body, které mohou být použity namísto bodu NEIGUAN:

  1. Quchi (bod ohybu)
  2. Yongquan

Quchi (bod ohybu): Ohněte loket do pravého úhlu, bod je v jamce na zevním konci příčného loketního ohybu v polovině mezi Chize a zevním nadkloubním hrbolem pažní kosti.

Yongquan: Tento bod se nachází na chodidle, mezi druhou a třetí zanártní kostí, přibližně v jedné třetině vzdálenosti mezi základnou druhého prstu a patou, v prohlubni, která se vytvoří při skrčení chodidla.

Výše uvedené dva způsoby jsou pro terapii snižování tlaku pomocné, mohou být užívány samostatně nebo střídavě.

Displej

Příčina

Náprava

E

Ozývá se také zvuk.

Uvolněte manžetu a znovu nasaďte pro další měření.

Během měření jste pohnuli zápěstím, prstem nebo jste mluvili.

Seďte klidně a tiše asi pět minut, poté měření zopakujte.

Manžeta byla nasazena přes rukáv.

Rozepněte si rukáv a připněte přístroj přímo na zápěstí.

Tlak překročil 300mmHg.

Opakujte měření.

Baterie je vybitá.

Vyměňte staré baterie za nové.

EE

Horní hranice natlakování není dostatečně vysoká.

Nastavte vyšší horní hranici natlakování a opakujte měření. Pokud byla hranice původně nastavena např. na 180, nastavte ji nyní na nejbližší vyšší hranici - 240.

 

**********************

Závada

Hodnota systolického krevního tlaku je příliš vysoká, zatímco hodnota diastolického krevního tlaku je příliš nízká.

Náprava

Manžeta byla nesprávně umístěna nebo špatně připevněna, mluvili jste nebo pohnuli zápěstím.

Závada

Hodnota systolického krevního tlaku je příliš nízká, zatímco hodnota diastolického krevního tlaku je příliš vysoká.

Náprava

Manžeta byla nesprávně umístěna nebo se mezi manžetu a zápěstí dostal rukáv.

Závada

Výsledky se liší od hodnot naměřených v ordinaci lékaře.

Náprava

Lidé obvykle procházejí jemnými psychosomatickými změnami za přítomnosti lékaře, proto jsou identické výsledky měření velmi výjimečné.

Závada

Krevní tlak se po terapii snižování tlaku zvýšil místo toho, aby klesl. (SF852)

Náprava

To je v pořádku. Váš krevní tlak po nějaké době při opakování terapií postupně klesne.

Závada

Na displeji se po zapnutí přístroje nic neobjeví.

Náprava

Baterie jsou vybité nebo špatně vložené.

Měření tlaku na zápěstí se liší od měření nad loktem. U zdravých dospělých osob se rozdíl systolického a diastolického tlaku mezi zápěstím a nadloktím obvykle pohybuje v rozmezí +/- 10mmHg. Prosíme neprovádějte opakovaná měření krevního tlaku po delší dobu.

Údržba a čeho se vyvarovat

 1. Nevystavujte přístroj silným nárazům.
 2. Nenafukujte manžetu, pokud není připevněna na zápěstí.
 3. Nepokoušejte se přístroj otevřít.
 4. Nevystavujte příliš nízkým teplotám (pod 0°C) ani příliš vysokým teplotám (nad 60°C). Udržujte přístroj v suchu.
 5. Nepřetáčejte manžetu proti směru ohybu.

Na výše uvedené případy poškození se nevztahuje záruka.

Technické údaje

Název

Mikropočítačový zápěstní přístroj na snižování a měření krevního tlaku

Model

SF852

Typ displeje

Velký digitální LCD displej

Rozsah měření

Krevní tlak: 0 - 37,3 kPa (0 - 280 mmHg)

Puls: 40 - 200 /min

Přesnost

Krevní tlak: +/- 0,4 kPa (+/- 3mmHg)

Puls: +/- 5%

Způsob natlakování manžety

Automatické natlakování

Metoda terapie

Elektrické impulsy

Napájení

Dvě baterie velikosti AAA

Hmotnost

Cca 140g (včetně baterií)

Provozní teplota, relativní vlhkost a tlak vzduchu

Teplota: 15°C - 25°C

Relativní vlhkost: <80%

Tlak vzduchu: 86kPa - 106kPa (645mmHg - 795mmHg)

Skladovací teplota, relativní vlhkost a tlak vzduchu

Teplota: 0°C - 40°C

Relativní vlhkost: <80%

Tlak vzduchu: 50kPa - 106kPa (375mmHg - 795mmHg)

Rozměry přístroje

74mm x 74mm x 31mm (DxŠxV)

Rozměry obalu

SF852: 100mm x 83,3mm x 132mm

Záruka

Na přístroj pro měření tlaku poskytujeme záruku dva roky od data prodeje. Záruka se vztahuje na přístroj, manžetu a terapeutickou sadu.

TIENS

ZDRAVÍ VE VAŠICH RUKÁCH

Certifikát kvality ISO9001/ISO3485

Tianjin Tianshi Bioengineering Co.,Ltd.

Adresa: 6 Yuanquan Road, Wuqing Development Area, Tianjin New-tech Industrial Park

Telefon: 0086-22-82118242

Fax: 0086-282121437

Poštovní kód: 301700

Všechna práva vyhrazena. Copyright © Patrik Soviš www.cinskelecitelstvi.cz

Nzc0Mz